Har du rett til å få BPA?

1. januar 2015 ble Borgerstyrt Personlig Assistanse en rettighet i Norge. Så mange som 14.000 nordmenn har nå rett til å få BPA. Flere enn 10.000 av dem har fremdeles ikke søkt.

Er du en av dem?

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA. I menyen finner du også oppdatert informasjon og ressurser, som gir deg svar på det meste du trenger å vite om BPA.

Lykke til!