Om denne siden

Nettstedet kanjegfåbpa.no er utviklet av BPA-leverandøren OptimalAssistanse.

Vårt mål er å tilby bedre, enklere og mer personlig BPA.

Hensikten med kanjegfåbpa.no er å gjøre informasjon om BPA mer tilgjengelig og forståelig, for de som:

BPA-testen er utviklet av OptimalAssistanse. Testen vil gi en pekepinn på hvor sannsynlig det er at du kan ha rett til å få BPA.

Testen baserer seg på gjeldende lovverk, rundskriv og retningslinjer for offentlig saksbehandling av BPA, samt en sannsynlighetsberegning basert på OptimalAssistanses erfaring med saksbehandling og BPA-vedtak for våre kunder, i alle kommuner hvor OptimalAssistanse er tjenestegodkjent.

Testen og resultatet må ikke forveksles med en formell saksbehandling, hvor flere individuelle og lokale hensyn, samt skjønnsmessige vurderinger tas med. Det tas forbehold om spesielle vurderinger i den enkelte kommune.

Resultatet fra BPA-testen kan ikke brukes som et argument i en BPA-søknad. OptimalAssistanse står ikke ansvarlig for resultatet av testen, eller er bundet av dette på noen måte. OptimalAssistanse står ikke ansvarlig for videre benyttelse og videreformidling av testresultatet.

Ønsker du en grundigere vurdering av din BPA-sak, ta kontakt med OptimalAssistanse.

Vi vil gjerne ha dine spørsmål og synspunkter om kanjegfåbpa.no.