Start

ALDER:

BPA kan innvilges til både barn, voksne og eldre, uavhengig av alder. For å ha lovfestet rett til BPA, er et av kriteriene å være under 67 år.

Hva er din alder?